Klimat och miljö
Utsikt från Skattungbyn

Klimat och miljö

Miljö- och klimatarbete är en grundbult i Skräddare Sofias verksamhet. I alla beslut är miljöfrågan central och målsättningen är att alla företagets produkter ska ha en så miljövänlig livscykel som möjligt. Alla produkter från Skräddare Sofia är komposterbara.


Skräddare Sofia arbetar endast med svensk ull. Svensk ull är en bortglömd resurs som hittills oftare har blivit kastad än blivit omhändertagen. Genom att hitta nya användningsområden för svensk ull använder vi de resurser som finns samt bidrar till utveckling av lantbruket och landsbygden.


Under vårvintern 2023 valde Skräddare Sofia att pausa den egna beredningen av ull och i stället börja köpa in tvättad och kardad ull från företag som är specialiserade på att samla in och bereda svensk ull i Sverige. Anledningen till detta är att Sofia nu har hittat andra företag som uppfyller hennes miljökrav.


En annan stor framgång under vårvintern 2023 är att Skräddare Sofia äntligen har hittat garn av svensk ull som spinns i Sverige. Vartefter lagret av garn byts ut kommer Skräddare Sofia helt gå över till det svensk-spunna garnet. Därefter kommer det bara vara den lilla träpärlan högst upp på ull-urnan som inte tillverkas i Sverige. Arbete pågår för att lösa även detta. Anledningen till att Skräddare Sofia vill flytta all tillverkning så nära som möjligt är att minska behovet av transporter och för att kunna kontrollera arbetsprocessens miljöpåverkan.


I Skräddare Sofias process att tova ullen används endast miljömärkt såpa och ättika. Tyvärr går det åt förhållandevis mycket vatten när ullen ska tovas, men det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna minska mängden vatten som behövs.

Sofia i Skattungbyn